Daily Archive: måndag, januari 1, 2018

Kunst als levensstijl

Kunst is vanuit zijn definities altijd een ruim begrip geweest. Als we kijken naar een doorgaans gebruikelijke definitie, dan wordt onder kunst verstaan: het uitbeelden van hetgeen ervaren of zintuigelijk waargenomen is door de ontwerper. Vanuit dit standpunt zijn niet alleen schilderijen kunst, maar ook dans, zang, poëzie, literatuur, architectuur, theater, moderne media en fotografie. We vinden heel wat kunst in Nederland. De verschillende kunstvormen …