Kunst in Nederland

Zoals de praktijk leert wordt kunst veelal beïnvloed door cultuur of zienswijze, zoals je vaak kan lezen over impressionisme en het ontstaan ervan. Dit maakt dat verschillende werelddelen en landen hun kunst op een unieke wijze uiten. In dit artikel zullen we de ontwikkeling van kunst in Nederland bespreken.

Nederlandse kunst in de Gouden Eeuw

Het noordelijk deel van Nederland kwam in de zestiende eeuw in verzet tegen het Spaanse regime. Dit verzet leidde uiteindelijk tot het ontstaan van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. De beeldenstorm in 1556 was in dit tijdperk een van de meest prominente vrijheidsgevechten die ontstond. Tijdens de beeldstorm begonnen calvinisten en lutheranen in hun verzet, beelden en altaarstukken vanuit het katholieke geloof te vernielen. De opstand tegen de Spaanse overheersing leidde tegen het einde van de zestiende eeuw tot een formele afgrenzing van het katholieke zuiden en het gereformeerde noorden, hetgeen ook een uitbanning in het noorden met zich meebracht van religieuze gebruiksvoorwerpen van katholieke aard. Hierdoor ontstond in het noorden een bloei in een nieuwe vorm van kunstuiting, welke in de geschiedenis getypeerd wordt als de Gouden Eeuw. Men begon meer interesse te krijgen voor de individuele werken van kunstenaars en kunst werd steeds verder geïndividualiseerd voor particulieren. Echter konden alleen de rijkste lagen van de steden zich een kunstwerk permitteren en wordt daarom tot de dag van vandaag het hebben van originele kunstwerken als aanzien beschouwd.

Ontwikkelingen in de negentiende eeuw

In de eerste helft van de negentiende eeuw was de stijl van kunstuiting nog vrij traditioneel en conservatief. De technieken vanuit de zeventiende eeuw golden nog steeds als de norm voor het ontwerpen van nieuwe kunst in combinatie met de invloeden vanuit de Duitse romantiek. Er ontstond echter een enorme behoefte aan nieuwe invalshoeken vanuit de toen jonge kunstenaars en werd er steeds meer gestreefd naar de realistische impressie van de kunstenaar als individu.

Rond 1860 trokken steeds meer kunstenaars zich terug in de vrije natuur voor het ontwerpen van hun kunstwerken. Een van de meest populaire locaties hiervoor was Oosterbeek. Enkele schilders die aldaar met elkaar werkten waren onder andere Willem Roelofs, Constant Gabriël, Hendrik Willem Mesdag en Anton Mauve. In deze periode ontstond wat men noemt de eerste generatie van Haagse Scholers, welke in de periode van 1870 zijn eerste waardering ontving.

Opkomst van de modern kunst

De twintigste eeuw wordt tevens als de era van de moderne kunst beschouwd. De ontwikkelingen binnen de kunstwereld in deze periode kun je zien als het loslaten van de traditionele, realistische kunst en het ontstaan van de meer abstracte kunst. De Wereldoorlogen, het Naziregime en de wederopbouw zijn grote maatschappelijke invloeden geweest op de kunst. Een van de nu populaire kunstvormen die in deze periode is ontstaan is de graffiti kunst.