Monthly Archive: mars 2018

Jezelf uiten via kunst!

Kunst is geen vaststaand gegeven maar iets wat cultuur en tijdsgebonden is. Over het algemeen wordt onder kunst verstaan “het product van de creatieve uitingen van de mens. En dit kan in van alles zijn! Schilderen, tekenen, beeldhouwen, muziek, dans, zang, maar ook bouwkunde of architectuur, poëzie en literatuur. Wat 20 jaar geleden als kunst beschouwd werd, kan nu als rotzooi worden gezien omdat de …