Welkom!

Ongeacht hoe je hier beland bent, deze site biedt een saamhorige omgeving voor alle personen vanuit verschillende levenspaden. Dus een hartelijk welkom naar alle lezers toe. Via deze blog laat ik eenieder een geheel vrijwillige reis nemen door mijn wereldje heen, middels verschillende artikelen. Het thema van deze blog ligt binnen de creatieve sfeer, en dan wel binnen kunst als levensstijl.

Welke type kunst?

De term “kunst” is op zich een enorm ruim begrip. Als we kijken naar enkele definities, dan wordt doorgaans het volgende als kunst beschouwd: het uitbeelden van hetgeen zintuigelijk waargenomen is door de persoon. Onder de grote paraplu past aan de hand van deze definitie dans, zang, beeldende vorming, poëzie, noem maar op.

Deze blog focust zich echter voornamelijk op de Nederlandse kunst die in de categorie van impressionisme te plaatsen is. Impressionisme is een specifieke stroming binnen de kunst die vanuit de schilderkunst ontstaan is. Deze stroming heeft zijn oorsprong in Frankrijk en ontstond wel in de negentiende eeuw. Het werd toen als rivaal beschouwd van de klassieke kunst die tot dan bestaan heeft en werd in eerste instantie niet geapprecieerd vanwege de stijltechnieken die verschilden. Naar gelang de kunst zich verder bleef ontwikkelen kreeg impressionisme zijn verdiende waardering binnen de samenleving.

Binnen impressionistische kunst staat de beleving van het moment dat wordt uitgebeeld door de kunstenaar centraal. Er is binnen deze stroming dus flink wat vrijheid in voordeel van de kunstenaar om hetgeen hij waargenomen heeft op zijn manier te uiten, zonder zich te hoeven te beperken tot de relatief strakkere kunsttechnieken die de klassieke kunst binnen die era voorschreef.

Waarom kunst?

Voor mij is kunst een unieke beleving, omdat eenieder die ermee geconfronteerd raakt het weer anders ervaart. Men bekijkt het vaak vanuit hun eigen referentiekader, hetgeen met zich meebrengt dat een kunstwerk duizenden perspectieven biedt en evenveel betekenissen kan hebben als het aantal personen dat het werk observeert. Dit dynamische aspect van kunst maakt dat het mij reeds van jongs af aan altijd interesseerde en is ook de reden waarom ik besloten heb mijn blog hieraan toe te wijden. De artikelen zijn ruim gevarieerd en daar kies ik ook bewust voor zodat niet alleen de fijnproevers van kunst aan hun trekken komen, maar ook de hobbylezer die over een nieuw onderwerp wilt meelezen of een student die informatie moet verzamelen op het gebied van kunst in Nederland. Veel leesplezier!