Over impressionisme

Het impressionisme is een kunststroming ontstaan uit de schilderkunst. In dit artikel gaan we na hoe deze stroming precies tot stand is gekomen en wat de algemene kenmerken zijn ervan.

Oorsprong van het impressionisme

Het impressionisme heeft haar oorsprong in Frankrijk en ontstond in de tweede helft van de negentiende eeuw. Deze kunststroming is niet altijd geapprecieerd door kunstliefhebbers en werd pas later als echte kunst erkend. Bij het ontstaan van de stroming werd de kunststijl getypeerd als rivaal van de toen geldende klassieke, academische kunst. Uiteindelijk is heeft het impressionisme gezorgd voor de zogenaamde geboorte van de moderne kunst van de twintigste eeuw.

Kenmerken van impressionistische kunst

De term impressionisme is afgeleid van het zelfstandig naamwoord impressie, hetgeen betekent indruk, oftewel, de manier waarop je over iets of iemand denkt. Binnen impressionistische kunst staat de impressie van de kunstenaar als individu centraal en is het kunstwerk gericht op de beleving van het moment. Het draait primair om de onmiddellijke beleving van een willekeurig moment, zonder dat daaraan per se een dieperliggende boodschap aan verbonden is. Hiermee kwam de objectiviteit van hetgeen geuit werd steeds meer te vervagen en begon het subjectieve aspect van de kunstenaar in belangrijkheid toe te nemen. Hierdoor is het kunstwerk af zodra de kunstenaar meent dat de beleving compleet tot uiting is gebracht. Bij het verwerken van het kunstwerk wordt er binnen het impressionisme ook veel rekening gehouden met kleurcontrasten. De kleuren die gebruikt werden, werden steeds feller en intenser in tegenstelling tot de klassieke kunst.

Bekende impressionistische kunstenaars

Het is vrijwel gemakkelijk om historisch aan te duiden welke kunstenaars tot de eerste impressionistische kunstenaars behoren. Deze kunstenaars waren onderlinge vrienden die veelal met elkaar optrokken vanaf de jaren 1860 en waren Claude Monet, Camille Pissarro, Edgar Degas, Pierre-Auguste Renoir, Alfred Sisley, Armand Guillaumin en Frédéric Bazille. Zij vonden gezamenlijk een bepaalde visie op kunst welke niet zozeer gericht was op de perfecte nabootsing van de objectieve werkelijkheid, maar zich focust op de gevoelens van de kunstenaar. Dit is een visie die momenteel, in de een en twintigste eeuw, centraal staat bij het ontwerpen van kunst. Meer nog met de ontwikkeling van abstracte kunst, een kunststijl waarbij vormen, lijnen en kleuren belangrijker zijn dan een specifieke inrichting van de kunst. Nog meerdere bekende impressionistische kunstenaars waren Jacob Maris (1837 – 1899), Vincent van Gogh (1853 – 1890), Jan Toorop (1858 – 1928) en Henry Luyten (1859 – 1945).

Wil je graag weten welke de beste musea en galerijen zijn in Las Vegas? Lees dan zeker verder op deze blog.