Kunst als levensstijl

Kunst is vanuit zijn definities altijd een ruim begrip geweest. Als we kijken naar een doorgaans gebruikelijke definitie, dan wordt onder kunst verstaan: het uitbeelden van hetgeen ervaren of zintuigelijk waargenomen is door de ontwerper. Vanuit dit standpunt zijn niet alleen schilderijen kunst, maar ook dans, zang, poëzie, literatuur, architectuur, theater, moderne media en fotografie. We vinden heel wat kunst in Nederland. De verschillende kunstvormen die aan de hand hiervan te onderscheiden zijn, zijn als volgt:

  1. Beeldende kunst (vb. beeldvormende kunst, tekenkunst, schilderijen, fotografie)
  2. Toegepaste kunst (vb. architectuur, mode, grafische vormgeving)
  3. Woordkunst en drama (vb. theater, poëzie)
  4. Muziek
  5. Dans
  6. Mengkunst (zgn. cross over van verschillende kunstvormen)
  7. Literatuur
  8. Strip (stripverhaal als combinatie van tekst en beeld)

Cultuur

Een grote factor die wel als grootste invloed getypeerd kan worden op de definitie van kunst, is de factor cultuur. En dat verklaart onder andere ook de grote variëteit aan kunstuitingen, aangezien er wereldwijd talloze culturen te onderscheiden zijn. Dit is tevens een grote oorzaak van de dynamiek binnen kunst. Kunst is subjectief gebonden, of vanuit het oogpunt van de ontwerper, of vanuit het oogpunt van de observeerder. Beide partijen worden steeds weer beïnvloed door de globale ontwikkeling. Deze zelfde ontwikkeling zet de cultuur ook onder een vergrootglas.

Geschiedenis

Oorspronkelijk werden kunstwerken voornamelijk voor religieuze doeleinden gebruikt voor bijvoorbeeld, het vormen van religieuze symbolen en overige voorwerpen die voor rituele doeleinden gebruikt werden. In dit tijdperk werden kunstenaars als bijzondere personen beschouwd. Kunstenaars werden veelal door religieuze machthebbers en rijke families benaderd voor het uitvoeren van kunstwerken en –opdrachten. Kunst als expressie van de ontwerper als individu begon in de renaissance periode. Renaissance betekent letterlijk wedergeboorte en wordt in de Europese cultuurgeschiedenis getypeerd als de geboorte van belangrijke ontwikkelingen.

Toegevoegde waarde

Naast de economische waarde van kunstwerken, beschikt kunst tevens toegevoegde waarde op sociaal-maatschappelijk vlak. Denk bijvoorbeeld aan een theaterstuk over politiek bewind in een land of een gedicht over seksuele geaardheid. Met kunst kun je metamorfoses teweegbrengen, doordat je kijkers aan het denken kunt zetten over dergelijke onderwerpen, die zelf de grenzen van cultuurverschillen durven te overbruggen.